Afdrukken van deze pagina   Verdelers
HomeWelkom op onze webpagina gereserveerd voor verdelers

Voorwaarden om verdeler te worden (deze regels gelden sinds juni 2005)
 • Zend ons een e-mail vanuit uw huidig e-mailadres.

 • Als u een website hebt, plaats een banner en/of presenteer EasyForYou op uw website.

 • Indien gewenst, klik hier om de EFY CD-ROM Versie Lite - bestemd voor uw klanten - te branden.

 • Naar aanleiding van uw vraag, zal u een activatiecode ontvangen (te noteren op de backinsert van de CD-ROM) .

 • Vanaf uw eerste verkoop naar een nieuwe klant:
  - ontvangt u op het einde van de lopende maand een commissie van 30% op alle verkopen;
  - ontvangt u voorlopige licenties van EFY (3 maanden geldig) voor uw persoonlijk gebruik.
  - Om verdeler te blijven, moet u ten minste een verkoop per jaar hebben.

  NB: Vermits de winstmarges te gering zijn, is er geen commissie op de modules zoals opleiding of telefonische hulp, noch op het materiaal.


Marketing

Als u een website hebt, plaats een banner van EasyForYou (zie beschikbare banners) op uw website en voeg hieraan een link toe met uw persoonlijke activatiecode die het ons mogelijk maakt uw verkopen te traceren.

(*) https://www.easy-for-you.com?ID =?????????

Indien u de site EasyForYou wil starten in de taal die u wenst, kan u eveneens de parameter "lang" toevoegen in de link op de volgende wijze: :

(*) https://www.easy-for-you.com?ID=?????????&lang=EN

(Toegelaten parameters - > FR=Frans NL=Nederlands EN=Engels DE=Duits SP=Spaans IT=Italiaans)

Statistieken

Klanten die surfen op uw website en klikken op de EFY banner, worden doorgezonden naar onze website easy-for-you.com.

Vanaf dat ogenblik bewaart een cookie uw persoonlijke activatiecode in het geheugen van de PC van de klant.

Elke klik op de EFY banner wordt geregistreerd en kan u consulteren via onze on-line pagina Statistieken.

Wanneer één van uw klanten de demoversie van EFY download en installeert, heeft hij een activatiecode nodig om zijn documenten te printen. Hij zal UW activatiecode ontvangen en UW code wordt bewaard in onze databank. U zal per e-mail een kopie van zijn aanvraag voor activatie ontvangen.


Elke succesvolle installatie van onze software wordt geregistreerd in onze databank en kan u consulteren via de on-line pagina Statistieken.

Indien uw klant on-line een bestelling plaatst, zal deze bestelling bij ons - aan de hand van UW activatiecode - gecatalogeerd worden als UW klant

U krijgt eveneens per e-mail een kopie van zijn bestelling. Pagina Statistieken de statistiques.

Betaling van commissies

Op het einde van elke maand ontvangt u per e-mail een commissiestaat met een overzicht van de betaalde bestellingen van uw klanten. Wij betalen uw commissie via de bank uit nà ontvangst van uw factuur. Indien het totale bedrag van de commissies minder dan 50 EUR (excl. BTW) bedraagt, wordt dit bedrag overgedragen en gecumuleerd met de commissies van de volgende maand.

(*) Gelieve in deze tekst de vraagtekens ????????? te vervangen door uw persoonlijke activatiecode.

Veel succes met de verkoop !

Jean-Claude Ponslet
Beheerder

Beschikbare banners voor promotie van de software EasyForYou (Aarzel niet ons te contacteren voor een banner in een specifiek formaat of taal) .Materiaal nodig voor het zelf creëren van uw CD-ROM's (vergeet niet UW persoonlijke activatiecode te noteren op de backinsert van de CD-ROM).

Om uw CD-ROM's te branden gaat u als volgt te werk:

1) Creëer een tijdelijke folder, bijvoorbeeld c:\CD-ROM-Easyforyou .
2) Klik hier voor het downloaden van de volledige software EasyForYou en bewaar deze in uw tijdelijke folder (c:\CD-ROM-Easyforyou); herbenoem vervolgens de file naar easyforyou2.exe
3) Klik hier voor het downloaden van de additionele files (autorun enz. ...) en unzip deze in uw tijdelijke folder c:\CD-ROM-Easyforyou .
4) Open het bestand cdkey.txt en in de tekst EFY-6190 vervang het nummer EFY-6190 door UW ACTIVERINGSNUMMER (6 cijfers EFY-??????).
5) Controleer de inhoud van uw tijdelijke folder die 5 files moet bevatten; brand vervolgens deze 5 files in het hoofdrepertorium (root en anglais (???)) van een nieuwe CD-ROM.

easyforyou2.exe
autorun.inf
readme.txt
SetupCD.exe
VB40032.DLL
cdkey.txt

5) Klik hier voor het downloaden van de files bestemd als afdruk voor de jewel-case van uw CD-ROM

Vergeet niet uw persoonlijke activatiecode te noteren op de back-inserts van de CD-ROM's !

Uw CD-ROM is nu klaar voor promotie naar uw klanten toe !Note only for EXCLUSIVE dealers for one specific country:

Procedure to obtain the 4 digits code to obtain your commission:
From now you can start the free customer demo :

Show at least these few important steps:
 1. Add a new customer and is address data
 2. Add a new product, input the purchase price and sale prices
 3. Search a product by name (Advanced Search)
 4. Create a new Document (Order, Invoice….)
 5. Copy a document to another (for example copy a order to the invoice)
 6. Print or Preview a document
 7. Go to the Menu->List->Product->OK
 8. Go to the Menu->List->Documents->OK
 9. Go to the Menu->List->Movements->OK
As all these points were explained (at least once clicked).
Return to the Menu File->Customer searches again the REG customer.
Click again in the field ‘secondary Code’. A code of 4 characters will appear.
(If the code is not visible or you the code contain 1111 or 0000, this is not the right code. Because you have forgotten one of the 9 above steps)
For each trial performed, the dealer will send the code of 4 characters per email to the head office from EasyForYou with the name of the customer (see the Menu File->Company->Name).
In case the customer buys the software you will get your full commission percentage.